Sa mga bagong dating sa Toronto Canada na tulad ko, Isang actibidad dito na  nilalahukan ng mga ibat-ibang grupo at organisasyon ay ang Santa Claus parade na ginaganap taon taon kada buwan ng Nobyenbre.

Noong nakaraan lingo Nobyembre 18, 2018 Downtown Toronto, Ginanap ang inaabangan Santa Claus parade na nagsimula sa Bathurst Street at Bloor Street alas 12:30 ng hapon . lumiko patimog sa University Ave hangang Wellington Street kung saan ang parade ay natapos hanggang 4:00pm.

Sa dami ng taong nanunuod kahit napakalamig ang panahon, walang ingana ang sigawan at pakikinig sa mga iba't ibang tugtugin pasko mula sa mga kalahok na marching band.

Bilang isang pilipino, isang pinoy marching band Philippine Heritage Band ang lumahok sa parade kung saan tinuntog ang pamaskong pinoy at mga sikat na tugtugong pamasko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *