About Us

Kabayan, Ikaw ba ay may ipahayag pero walang paraan para marining ang inyong hinaeng?

Ikaw ba ay gustong maging tagasulat pero palaging ibinabasura ng editor ang iyong mga hakahaka at kurokuro?

may gusto kabang ihatid kung papaano mapaunlad ang ating bansa pero tinatawanan ka lang?

pwesto!!!

Heto na ang kidlatnews.com

 

join our Kidlatnews.com Volunteer Citizen Reporter Contact Us.

 

 

 

Admin: Jose Pampanico

Skip to toolbar