20181115_172857[1]
20181115_235114[1]
20181116_001656[1]
20181115_234351[1]

Mga alas tres trenta minutos November 15 2018 thursday ng hapon, nag-umpisang pumatak ang mga isang centemetro na snow sa buong Toronto.

Sa mga nakaraan araw, kunting patak lang ang mga snow na parang mga maliliit na alikabok na lumilipad pero ngayong Nobyembre 15, 2018 ng hapon, tuluyan nang umulan ng light snow na maliliit kung saan madaling dumidikit kaya kahit kunting snow lang, puti na ang ibabaw ng  mga nakaparadang sasakyan.

Ang mga daan ay madulas na at hindi pwede sa mga may edad na. Habang tumatagal at umuulan ng light snow, ang mga dinadaanan ng mga sasakyan at tao ay nagiging snow mad na.

Kailangan ang butas dahil pagsapatos ay madaling mabasa ang midyas. pati bicycle ay nakaparada na dahil madulas gamitin.

May mga dapat ding isa-alang-alang pag snow. katulad ng pagtawid sa crossing dahil madulas ang mga sasakyan kahit magpepreno ay madulas parin. kaya, hintayong kuminto ang mga sasakyan bago tumawid.

Ayon sa weather forcast sa Toronto, maghahalo ang ulan at snow ngayong byernes November 16, 2018 kaya kunting inangat paglabas.

20181116_001356[1]
20181116_000651[1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *